ပါတီသမိုင်း

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က “ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်” “Shan Nationalities League for Democary” ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်မှ စ၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။

(ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံရေး ဖြတ်သန်းမှုသမိုင်း)