၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း SNLD ပါတီ၏ စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှု (၈)

၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း SNLD ပါတီ၏ စည်းရုံးရေးလှုပ်ရှားမှု (၈)

ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့တွင် SNLD ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်ထွန်းဦးနှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် မိုင်းရှူးမြို့နယ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ မိုင်းရှူးမြို့နယ်တွင်လည်း ကျားဖြူပါတီ ဆိုင်းဘုတ်မရှိတော့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *